Přijďte diskutovat se zástupci města Pelhřimov

Seznámení veřejnosti s investičními akcemi města Pelhřimov pro rok 2016

Zajímá Vás, jaké investiční akce se v letošním roce budou realizovat ve městě Pelhřimov?
Pokud ano, přijďte 19. ledna v 18 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu Na Pražské ulici v Pelhřimově, kde budou představitelé města veřejnost seznamovat s investičními akcemi pro rok 2016.

Převzato z:

http://www.mestopelhrimov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11891&id=14302

7. 1. 2016