Investiční akce města Pelhřimov pro rok 2016

Dne 19.1. 2016 jsme se seznámili s plánovanými investičními akcemi, které se budou realizovat ve městě Pelhřimov v roce 2016.

Dne 19. 1. 2016 jsme využili možnosti seznámit se s tím, jaké investiční akce se budou realizovat ve městě Pelhřimov v roce 2016. V rámci diskuse, kdy na závěr setkání dostali prostor přítomní občané, p. Josef Fučík (MO ANO 2011 Pelhřimov) upozornil na situaci v okolí bývalého hotelu Rekrea. Zde již nyní dochází k parkování aut na obou stranách komunikací přilehlých ulic, na chodnících apod., a je třeba počítat s nárůstem požadavku na parkovací místa související s prodejem bytů v této lokalitě. Současně uvedl, že parkování takového množství vozidel v přilehlých ulicích např. v ul. Fibichova, Do Polí je potenciálním nebezpečím pro statiku komunikací (existence beton. jímky).  Dále byla diskutována např. dopravní situace související s přestěhováním České pošty s.p. na Karlovo náměstí, otázka osvětlení a stavu komunikací v objektu bývalých Statků, otázka rekonstrukce vodovodů v místních částech města Pelhřimov (opět vyvstalo jako důsledek horkého léta roku 2015) apod.   

Tisková zpráva na www.mestopelhrimov.cz

29. 1. 2016