Naši lidé

Pelhřimov - seznam našich lidí

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová

předsedkyně Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov zastupitelka Kraje Vysočina předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina

Ing. Martin Kukla

místopředseda Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov náměstek hejtmana Kraje Vysočina; Oblast ekonomiky a majetku

Program

1.

Volební program pro Pelhřimov

  • Otevřené a fungující město

  • Spokojený občan

  • Vstřícná a spravedlivá samospráva

  • Stejná pravidla pro všechny

  

Otevřené město

Budeme podporovat zájem občanů o veřejné dění a jejich aktivní účast v občanské společnosti

   

Rozpočet a jeho čerpání

Zajistíme vyrovnaný rozpočet a transparentní čerpání finančních prostředků

   

Školství a tělovýchova

Zabezpečíme kvalitní a moderní vzdělávání a zkvalitníme služby a nabídky volnočasových aktivit

  

Kultura a cestovní ruch

Budeme podporovat organizování kulturních akcí, které osloví obyvatele města i jeho okolí a ostatní návštěvníky

 

Zdravotnictví a sociální služby

Budeme usilovat o zkvalitnění a dostupnost služeb

 

Územní rozvoj a životní prostředí

Prosadíme investice pro občanskou výstavbu

 

Doprava a bezpečnost

Budeme jednat s Policií ČR o zvýšení její aktivity ve městě a jeho místních částech

 

Podpora podnikání a zaměstnanosti

Uvědomujeme si, že město je partnerem podnikatelů – jejich prosperita se městu mnohonásobně vrací zpět 

Akce

Kontakt

Bohumila Kobrlová pelhrimov@anobudelip.cz
předsedkyně Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov
601 392 547