Kandidáti

Pelhřimov - seznam kandidátů do zastupitelstva

Mgr.et Mgr. Bohumila Kobrlová

věk 46, zástupkyně ředitele ZŠ

Jiří Turek

věk 43, OSVČ

Radek Procházka

46 let, vedoucí provozovny

Miluše Tašárová

60 let, úřednice

Dominik Kasalý

28 let, dělník

Mgr. Kateřina Sluková

49 let, lektorka hlasové techniky

Marie Mynaříková

63 let, důchodkyně

Jaroslava Nováková

61 let, učitelka ZUŠ

Jan Dvořák

věk 54, obchodní ředitel

Ing. Michal Vilímek

52 let, ekonom

Petra Dvořáková

věk 43, vedoucí stravovacího provozu

Václav Mikula

věk 49, IT manager

Ing. Ladislav Kobrle

věk 53, obchodní manager

Martina Janušová

54 let, dělnice

Miloslav Pulda

72 let, projektant

Zdenka Musilová

53 let, HR manager

Eva Benešová

49 let, inseminační technik

Radka Šedivá

37 let, administrativní pracovnice

Miloš Nápravník

věk 67, důchodce

Marie Harudová

49 let, pracovnice stravovacího provozu

Marcela Vrátná

43 let, provozní

Naši lidé

Pelhřimov - seznam našich lidí

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová

předsedkyně Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov zastupitelka Kraje Vysočina předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina

Ing. Martin Kukla

místopředseda Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov náměstek hejtmana Kraje Vysočina; Oblast ekonomiky a majetku

Program

1.

Volební program pro Pelhřimov

  • Aktivní a fungující město

  • Spokojený občan

  • Vstřícná a spravedlivá radnice

  • Stejná pravidla pro všechny

  

Aktivní město

Budeme podporovat zájem občanů o veřejné dění a jejich aktivní účast v občanské společnosti

   

Rozpočet a jeho čerpání

Zajistíme vyrovnaný rozpočet a transparentní čerpání finančních prostředků

   

Školství a tělovýchova

Zabezpečíme kvalitní a moderní vzdělávání a zkvalitníme služby a nabídky volnočasových aktivit

  

Kultura a cestovní ruch

Budeme podporovat organizování kulturních akcí, které osloví obyvatele města i jeho okolí a ostatní návštěvníky

 

Zdravotnictví a sociální služby

Budeme usilovat o zkvalitnění a dostupnost služeb

 

Územní rozvoj a životní prostředí

Prosadíme investice pro občanskou výstavbu

 

Doprava a bezpečnost

Budeme jednat s Policií ČR o zvýšení její aktivity ve městě a jeho místních částech

 

Podpora podnikání a zaměstnanosti

Uvědomujeme si, že město je partnerem podnikatelů – jejich prosperita se městu mnohonásobně vrací zpět 

Akce

Kontakt

Bohumila Kobrlová pelhrimov@anobudelip.cz
předsedkyně Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov
601 392 547