Naši lidé

Pelhřimov - seznam našich lidí

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová

předsedkyně Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov

Ing. Martin Kukla

místopředseda Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov

Mgr. Lenka Vytisková

předsedkyně Místní organizace ANO 2011 Pelhřimov

Program

1.

Volební program pro Pelhřimov

  • Otevřené a fungující město

  • Spokojený občan

  • Vstřícná a spravedlivá samospráva

  • Stejná pravidla pro všechny

  

Otevřené město

Budeme podporovat zájem občanů o veřejné dění a jejich aktivní účast v občanské společnosti

   

Rozpočet a jeho čerpání

Zajistíme vyrovnaný rozpočet a transparentní čerpání finančních prostředků

   

Školství a tělovýchova

Zabezpečíme kvalitní a moderní vzdělávání a zkvalitníme služby a nabídky volnočasových aktivit

  

Kultura a cestovní ruch

Budeme podporovat organizování kulturních akcí, které osloví obyvatele města i jeho okolí a ostatní návštěvníky

 

Zdravotnictví a sociální služby

Budeme usilovat o zkvalitnění a dostupnost služeb

 

Územní rozvoj a životní prostředí

Prosadíme investice pro občanskou výstavbu

 

Doprava a bezpečnost

Budeme jednat s Policií ČR o zvýšení její aktivity ve městě a jeho místních částech

 

Podpora podnikání a zaměstnanosti

Uvědomujeme si, že město je partnerem podnikatelů – jejich prosperita se městu mnohonásobně vrací zpět 

Akce

Kontakt

Bohumila Kobrlová pelhrimov@anobudelip.cz
předsedkyně Oblastní organizace ANO 2011 Pelhřimov
601 392 547